преглед

на търг

9170-3001

Търг 9170-3001 - ДГС Суворово

Обект No. 12-2-2018

Дата на публикуване: 20.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, лп, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 74, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 592, ОЗМ: 0

Общо: 722м³

Начална цена: 30405.00 лв.

Стъпка: 310 лв.

Гаранция: 1520 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.02.2018

Документация за провеждане на търг

20.02.2018

Проекто-договор

20.02.2018

Протокол от проведен търг

16.03.2018

Договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.02.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

16.03.2018