Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9170-3000

Търг 9170-3000 - ДГС Суворово

Обект No. 12-1-2018

Дата на публикуване: 20.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: лп, тп, ак

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 107, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 493, ОЗМ: 0

Общо: 680м³

Начална цена: 27129.00 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 1356 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.02.2018

Документация за провеждане на търг

20.02.2018

Проекто-договор

20.02.2018

Протокол от проведен търг

16.03.2018

Договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.02.2018

Допълнителен документ

19.02.2019

Допълнителен документ

19.02.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

16.03.2018