преглед

на търг

9170-3000

Търг 9170-3000 - ДГС Суворово

Обект No. 12-1-2018

Дата на публикуване: 20.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: лп, тп, ак

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 107, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 493, ОЗМ: 0

Общо: 680м³

Начална цена: 27129.00 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 1356 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.02.2018

Документация за провеждане на търг

20.02.2018

Проекто-договор

20.02.2018

Протокол от проведен търг

16.03.2018

Договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.02.2018

Допълнителен документ

19.02.2019

Допълнителен документ

19.02.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

16.03.2018