преглед

на търг

9300-2985

Търг 9300-2985 - ДГС Добрич

Обект No. 14-8-2018

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, кдб, глд, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 139, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 530, ОЗМ: 0

Общо: 736м³

Начална цена: 50670.00 лв.

Стъпка: 507 лв.

Гаранция: 2534 лв.

Първа дата: 08.03.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

12.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2018