преглед

на търг

9300-2982

Търг 9300-2982 - ДГС Добрич

Обект No. 14-5-2018

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: глд, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 157, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 372, ОЗМ: 0

Общо: 591м³

Начална цена: 38094.00 лв.

Стъпка: 381 лв.

Гаранция: 1905 лв.

Първа дата: 08.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

12.03.2018

Договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2018