преглед

на търг

9300-2981

Търг 9300-2981 - ДГС Добрич

Обект No. 14-4-2018

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 61, Средна: 13, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 346, ОЗМ: 0

Общо: 423м³

Начална цена: 30346.00 лв.

Стъпка: 304 лв.

Гаранция: 1517 лв.

Първа дата: 08.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

12.03.2018

Договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2018