преглед

на търг

9900-2973

Търг 9900-2973 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-1-2018

Дата на публикуване: 12.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 360, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 360м³

Начална цена: 23400.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1170 лв.

Първа дата: 02.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.02.2018

Документация за провеждане на търг

12.02.2018

Проекто-договор

12.02.2018

Протокол от проведен търг

08.03.2018

Договор

16.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.02.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

08.03.2018