преглед

на търг

9820-2971

Търг 9820-2971 - ДГС Смядово

Обект No. 8-7-2018

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, лп

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 20м³

Начална цена: 1435.00 лв.

Стъпка: 14 лв.

Гаранция: 72 лв.

Първа дата: 28.02.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018

Документация за провеждане на търг

08.02.2018

Проекто-договор

08.02.2018

Протокол от проведен търг

01.03.2018

Договор

20.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.02.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

08.03.2018