преглед

на търг

9820-2965

Търг 9820-2965 - ДГС Смядово

Обект No. 8-2-2018

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: гбр, лп, мжд, дб, клн

Дървесина (м³): Едра: 219, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 219м³

Начална цена: 17583.00 лв.

Стъпка: 176 лв.

Гаранция: 879 лв.

Първа дата: 28.02.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018

Документация за провеждане на търг

08.02.2018

Проекто-договор

08.02.2018

Протокол от проведен търг

01.03.2018

Договор

20.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.02.2018

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

08.03.2018