преглед

на търг

9500-2956

Търг 9500-2956 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-5-2018

Дата на публикуване: 01.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 174, Дребна: 95

Дърва (м³): За огрев: 932, ОЗМ: 0

Общо: 1218м³

Начална цена: 87112.00 лв.

Стъпка: 1310 лв.

Гаранция: 4356 лв.

Първа дата: 21.02.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.02.2018

Документация за провеждане на търг

01.02.2018

Проекто-договор

01.02.2018

Протокол от проведен търг

22.02.2018

Договор

15.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2018

Допълнителен документ

14.05.2018

Допълнителен документ

14.06.2018

Допълнителен документ

17.07.2018

Допълнителен документ

08.10.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.02.2018