преглед

на търг

9200-2948

Търг 9200-2948 - ДГС Провадия

Обект No. 13-3-2018

Дата на публикуване: 31.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, лп

Дървесина (м³): Едра: 58, Средна: 426, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 281, ОЗМ: 0

Общо: 783м³

Начална цена: 26403.00 лв.

Стъпка: 284 лв.

Гаранция: 1320 лв.

Първа дата: 21.02.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2018

Документация за провеждане на търг

31.01.2018

Проекто-договор

31.01.2018

Протокол от проведен търг

22.02.2018

Договор

17.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2018

Допълнителен документ

31.12.2018

Допълнителен документ

19.04.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.02.2018