преглед

на търг

9200-2947

Търг 9200-2947 - ДГС Провадия

Обект No. 13-2-2018

Дата на публикуване: 31.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 123, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 477, ОЗМ: 0

Общо: 643м³

Начална цена: 25635.00 лв.

Стъпка: 266 лв.

Гаранция: 1282 лв.

Първа дата: 21.02.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2018

Документация за провеждане на търг

31.01.2018

Проекто-договор

31.01.2018

Протокол от проведен търг

22.02.2018

Договор

23.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.02.2018