преглед

на търг

9200-2946

Търг 9200-2946 - ДГС Провадия

Обект No. 13-1-2018

Дата на публикуване: 31.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 224, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 582, ОЗМ: 0

Общо: 845м³

Начална цена: 39751.60 лв.

Стъпка: 412 лв.

Гаранция: 1988 лв.

Първа дата: 21.02.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2018

Документация за провеждане на търг

31.01.2018

Проекто-договор

31.01.2018

Протокол от проведен търг

22.02.2018

Договор

23.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2018

Допълнителен документ

31.12.2018

Допълнителен документ

19.04.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.02.2018