преглед

на търг

9000-2884

Търг 9000-2884 - ДГС Варна

Обект No. 10-6-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 44, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 196, ОЗМ: 0

Общо: 290м³

Начална цена: 12558.00 лв.

Стъпка: 251 лв.

Гаранция: 628 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване