преглед

на търг

9000-2882

Търг 9000-2882 - ДГС Варна

Обект No. 10-4-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 169, ОЗМ: 0

Общо: 178м³

Начална цена: 7696.00 лв.

Стъпка: 154 лв.

Гаранция: 385 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване