преглед

на търг

9000-2881

Търг 9000-2881 - ДГС Варна

Обект No. 10-3-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 26, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 131, ОЗМ: 0

Общо: 176м³

Начална цена: 7618.00 лв.

Стъпка: 152 лв.

Гаранция: 381 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване