преглед

на търг

9000-2879

Търг 9000-2879 - ДГС Варна

Обект No. 10-1-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 8, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 0

Общо: 69м³

Начална цена: 2990.00 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 150 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване