преглед

на търг

9500-2872

Търг 9500-2872 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-3-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 185, Дребна: 127

Дърва (м³): За огрев: 960, ОЗМ: 0

Общо: 1293м³

Начална цена: 89103.00 лв.

Стъпка: 1340 лв.

Гаранция: 4455 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване