Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9500-2872

Търг 9500-2872 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-3-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 185, Дребна: 127

Дърва (м³): За огрев: 960, ОЗМ: 0

Общо: 1293м³

Начална цена: 89103.00 лв.

Стъпка: 1340 лв.

Гаранция: 4455 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване