преглед

на търг

9500-2871

Търг 9500-2871 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-2-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 180, Дребна: 109

Дърва (м³): За огрев: 943, ОЗМ: 0

Общо: 1241м³

Начална цена: 87373.00 лв.

Стъпка: 1310 лв.

Гаранция: 4369 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване