преглед

на търг

9500-2870

Търг 9500-2870 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-1-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 174, Дребна: 95

Дърва (м³): За огрев: 932, ОЗМ: 0

Общо: 1218м³

Начална цена: 87112.00 лв.

Стъпка: 1310 лв.

Гаранция: 4356 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване