преглед

на търг

9170-2816

Търг 9170-2816 - ДГС Суворово

Обект No. 12-2-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, чдб, бл, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 334, Дребна: 75

Дърва (м³): За огрев: 1421, ОЗМ: 0

Общо: 1841м³

Начална цена: 79841.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 3992 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване