преглед

на търг

9500-2805

Търг 9500-2805 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-5-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: яс, яв, ак, глд, дб

Дървесина (м³): Едра: 131, Средна: 65, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1031, ОЗМ: 0

Общо: 1227м³

Начална цена: 59011.00 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 2951 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване