преглед

на търг

9500-2804

Търг 9500-2804 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-4-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: брс, яс, яв, ак, глд, дб

Дървесина (м³): Едра: 76, Средна: 140, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 982, ОЗМ: 0

Общо: 1218м³

Начална цена: 63910.00 лв.

Стъпка: 640 лв.

Гаранция: 3196 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване