Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9500-2803

Търг 9500-2803 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-3-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 240, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 901, ОЗМ: 0

Общо: 1184м³

Начална цена: 54312.00 лв.

Стъпка: 550 лв.

Гаранция: 2716 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване