преглед

на търг

9500-2803

Търг 9500-2803 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-3-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 240, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 901, ОЗМ: 0

Общо: 1184м³

Начална цена: 54312.00 лв.

Стъпка: 550 лв.

Гаранция: 2716 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване