преглед

на търг

9500-2802

Търг 9500-2802 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-2-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, яс, лп

Дървесина (м³): Едра: 47, Средна: 63, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 1444, ОЗМ: 0

Общо: 1564м³

Начална цена: 87123.00 лв.

Стъпка: 880 лв.

Гаранция: 4356 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване