преглед

на търг

2041-2741

Търг 2041-2741 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1805

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 83, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 498, ОЗМ: 4

Общо: 611м³

Начална цена: 23624.00 лв.

Стъпка: 236 лв.

Гаранция: 1181 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване