преглед

на търг

2000-2740

Търг 2000-2740 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1804

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 67, Средна: 120, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 551, ОЗМ: 8

Общо: 748м³

Начална цена: 25888.00 лв.

Стъпка: 259 лв.

Гаранция: 1294 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване