преглед

на търг

2041-2739

Търг 2041-2739 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 174, Средна: 171, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 399, ОЗМ: 22

Общо: 773м³

Начална цена: 33405.00 лв.

Стъпка: 334 лв.

Гаранция: 1670 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване