преглед

на търг

2041-2737

Търг 2041-2737 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1802

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 196, Средна: 103, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 295, ОЗМ: 27

Общо: 621м³

Начална цена: 19809.00 лв.

Стъпка: 198 лв.

Гаранция: 990 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване