преглед

на търг

2041-2735

Търг 2041-2735 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1801

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, ак

Дървесина (м³): Едра: 201, Средна: 124, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 336, ОЗМ: 9

Общо: 670м³

Начална цена: 27624.00 лв.

Стъпка: 276 лв.

Гаранция: 1381 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване