преглед

на търг

2630-2678

Търг 2630-2678 - ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

Обект No. 1728

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 99, Средна: 20, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 127м³

Начална цена: 9074.00 лв.

Стъпка: 91 лв.

Гаранция: 454 лв.

Първа дата: 17.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване