Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2630-2678

Търг 2630-2678 - ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

Обект No. 1728

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 99, Средна: 20, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 127м³

Начална цена: 9074.00 лв.

Стъпка: 91 лв.

Гаранция: 454 лв.

Първа дата: 17.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване