преглед

на търг

2950-2672

Търг 2950-2672 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1717-4

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 94, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 106м³

Начална цена: 10271.55 лв.

Стъпка: 205 лв.

Гаранция: 514 лв.

Първа дата: 14.11.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване