преглед

на търг

2960-2642

Търг 2960-2642 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1709-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, ела

Дървесина (м³): Едра: 115, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 17

Общо: 171м³

Начална цена: 15943.37 лв.

Стъпка: 159 лв.

Гаранция: 797 лв.

Първа дата: 12.10.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: