преглед

на търг

2950-2043

Търг 2950-2043 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1620-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 110, Средна: 17, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 136м³

Начална цена: 12781.53 лв.

Стъпка: 257 лв.

Гаранция: 639 лв.

Първа дата: 09.08.2016, 12:30

Втора дата: 16.08.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване