Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2460-2576

Търг 2460-2576 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1032, ОЗМ: 0

Общо: 1056м³

Начална цена: 37480.00 лв.

Стъпка: 380 лв.

Гаранция: 1874 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване