преглед

на търг

2460-2576

Търг 2460-2576 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1032, ОЗМ: 0

Общо: 1056м³

Начална цена: 37480.00 лв.

Стъпка: 380 лв.

Гаранция: 1874 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване