преглед

на търг

2460-2447

Търг 2460-2447 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 623, Средна: 767, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 90, ОЗМ: 0

Общо: 1497м³

Начална цена: 80370.00 лв.

Стъпка: 805 лв.

Гаранция: 4019 лв.

Първа дата: 02.06.2017, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване