преглед

на търг

2777-5834

Търг 2777-5834 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2307-1МТ

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 301, Средна: 206, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 23

Общо: 561м³

Начална цена: 80490.00 лв.

Стъпка: 805 лв.

Гаранция: 4025 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 09:50

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022