преглед

на търг

2960-5820

Търг 2960-5820 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2310

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 967, Средна: 53, Дребна: 56

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 121

Общо: 1197м³

Начална цена: 147905.00 лв.

Стъпка: 1479 лв.

Гаранция: 7395 лв.

Първа дата: 22.12.2022, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022

Допълнителен документ

01.12.2022