преглед

на търг

2000-5792

Търг 2000-5792 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2317мт

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 430, Средна: 19, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 19, ОЗМ: 45

Общо: 516м³

Начална цена: 87400.00 лв.

Стъпка: 874 лв.

Гаранция: 4370 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022