преглед

на търг

2950-2415

Търг 2950-2415 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1708-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 102, Средна: 26, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 128м³

Начална цена: 11718.14 лв.

Стъпка: 234 лв.

Гаранция: 586 лв.

Първа дата: 16.05.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване