преглед

на търг

2041-2408

Търг 2041-2408 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк, трп, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 179, Средна: 168, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 634, ОЗМ: 97

Общо: 1094м³

Начална цена: 42277.00 лв.

Стъпка: 846 лв.

Гаранция: 2114 лв.

Първа дата: 12.05.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване