преглед

на търг

4470-5729

Търг 4470-5729 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2314

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 83, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 36, ОЗМ: 60

Общо: 183м³

Начална цена: 26493.00 лв.

Стъпка: 265 лв.

Гаранция: 1325 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 09:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022