преглед

на търг

2041-2407

Търг 2041-2407 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 115, Средна: 89, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 360, ОЗМ: 21

Общо: 586м³

Начална цена: 25474.00 лв.

Стъпка: 509 лв.

Гаранция: 1274 лв.

Първа дата: 12.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване