преглед

на търг

4470-5726

Търг 4470-5726 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2311

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, цр, гбр, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 57, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 57, ОЗМ: 75

Общо: 207м³

Начална цена: 24982.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1249 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 14:55

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022