преглед

на търг

4470-5724

Търг 4470-5724 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2309

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, цр, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 60, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 44

Общо: 189м³

Начална цена: 22829.00 лв.

Стъпка: 228 лв.

Гаранция: 1141 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 13:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022