преглед

на търг

4470-5719

Търг 4470-5719 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2304

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 439, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 384, ОЗМ: 584

Общо: 1434м³

Начална цена: 197040.00 лв.

Стъпка: 1970 лв.

Гаранция: 9852 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 09:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022