преглед

на търг

4470-5717

Търг 4470-5717 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2302мф

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 151, Средна: 46, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 36, ОЗМ: 64

Общо: 299м³

Начална цена: 43223.00 лв.

Стъпка: 432 лв.

Гаранция: 2161 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 12:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022