преглед

на търг

2760-5683

Търг 2760-5683 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2333-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 130, Средна: 2320, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 52

Общо: 2509м³

Начална цена: 51845.00 лв.

Стъпка: 518 лв.

Гаранция: 2592 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022