преглед

на търг

2347-2377

Търг 2347-2377 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1706

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 116, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 101, ОЗМ: 14

Общо: 274м³

Начална цена: 11237.82 лв.

Стъпка: 112 лв.

Гаранция: 562 лв.

Първа дата: 25.04.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: