преглед

на търг

2960-2368

Търг 2960-2368 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 553, Средна: 62, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 94

Общо: 781м³

Начална цена: 70256.00 лв.

Стъпка: 703 лв.

Гаранция: 3513 лв.

Първа дата: 20.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: