Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-2368

Търг 2960-2368 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 553, Средна: 62, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 94

Общо: 781м³

Начална цена: 70256.00 лв.

Стъпка: 703 лв.

Гаранция: 3513 лв.

Първа дата: 20.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: