Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2070-2328

Търг 2070-2328 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1714+1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 47, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 125, ОЗМ: 16

Общо: 236м³

Начална цена: 14965.00 лв.

Стъпка: 149 лв.

Гаранция: 748 лв.

Първа дата: 05.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: