преглед

на търг

2070-2328

Търг 2070-2328 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1714+1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 47, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 125, ОЗМ: 16

Общо: 236м³

Начална цена: 14965.00 лв.

Стъпка: 149 лв.

Гаранция: 748 лв.

Първа дата: 05.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: